RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Vanliga frågor om Tjänstekatalogen (FAQ)


 • Vad är syftet med Tjänstekatalogen?
  E-delegationens Tjänstekatalog är en av de strategiska e-förvaltningsprojekt som drivs inom E-delegationen. I det stora perspektivet att svensk e-förvaltning ska vara så enkel som möjligt för så många som möjligt och tillgängligöra information för maximal samverkan. Syftet med tjänstekatalogen är ta fram en nationell katalog med maskin till maskinrelaterade tjänster som finns inom offentlig sektor bl.a med målet att stärka innovation genom att underlätta för utvecklare, IT-Arkitekter och verksamhetsutvecklare att ta fram nya tjänster eller vidareutveckla befintliga.
 • Vem är målgruppen för Tjänstekatalogen?
  E-delegationens Tjänstekatalog är primärt tänkt att vara det givna stödet för IT-arkitekter, verksamhetsutvecklare och systemutvecklare att hitta befintliga, se påbörjade initiativtaganden och framtagande av nya tjänster.
 • Hur gör man för att publicera en tjänst i Tjänstekatalogen?
  Använd anmälningsblanketten här.
 • Vad är en maskin till maskin relaterad tjänst?
  Teknikerna är varierar för varje enskild tjänsteproducent och har olika krav på säkerhet, svarstider, tillgänglighet, osv. Vad maskin till maskinrelaterade tjänster dock har gemensamt, är att data kan konsumeras mellan två parter eller punkter utan mänsklig inverkan. Data med varierande mängd information kommuniceras mellan punkt A och punkt B utifrån en förutbestämt teknik och intervall över organisationsgränserna.
 • Kan jag ansluta mig till vilken tjänst som helst och i så fall hur?
  Alla tjänster har olika krav på säkerhet och villkor för nyttjande. Under respektive tjänst i Tjänstekatalogen finner du information om just "Villkor för nyttjande" av den tjänst du är intresserad av. Om informationen inte räcker till för att avgöra hur och vem som får ansluta sig till tjänsten, rekommenderas att du tar direkt kontakt med systemansvarig hos tjänsteproducenten för vidare diskussion.
 • Vad bör vi som tjänsteproducent tänka på vid publicering av en tjänst till Tjänstekatalogen?
  Informationen som publiceras kring en tjänst blir helt publik så tänk på att tex inte publicera känslig information eller information som strider mot PUL.
 • Hur kommer jag i kontakt med ansvariga för Tjänstekatalogen?
  Skicka ett mail till tjanstekatalogen@jordbruksverket.se kring ditt ärende för vidare behandling.
 • Hur kan jag enkelt hålla mig uppdaterad om nya och ändrade tjänster?
  Du kan bevaka nyheter och ändringar i tjänstekatlogen via nyhetsflöden (RSS-flöden). Klicka på nyhetflödesikonen RSS-Feed image till höger i sidan och du kan se alla nyheter i browsern, eller kopiera länken till en RSS-klient.