RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service provider

General info
Organization name Jordbruksverket
Organization number 202100-4151
E-mail jordbruksverket@jordbruksverket.se
Telephone 036-15 50 00
Address Vallgatan 8 551 82 Jönköping
Website http://www.jordbruksverket.se
Other
First level support
Support opening hours
Support E-mail
Support telephone 0771-223 223
Services
Applikation som via fasta rapporter med vissa urvalsmöjligheter visar den djursjukdata som samtliga veterinärer har skickat in till Jordbruksverket. Distriktsveterinärerna via synkning från Vet@Journal och privatveterinärer via blanketter eller textfiler (e-tjänsten Djursjukdata).
Version: 1.0
Last updated: 2011-09-22
Används av privata veterinärer för insändande av textfiler med djursjukdata, dvs. förrättningsjournaler. (Möjlighet finns även att skicka in uppgifterna via blankett då de scannas i Söderhamn)
Version: 1.0
Last updated: 2011-09-22
Tjänsten används för att skicka vidare e-recept från applikationen Vet@ Journal till Apoteken Service AB(ASAB) webbtjänst. När ett e-recept lämnas hos ASAB mottas en aperak innehållande meddelande om e-recept har accepterats eller avvisats
Version: R_DVSYNC_1052
Last updated: 2011-09-22
Inrapportering av indexfall för anmälningspliktiga djursjukdomar från externt system.
Version: 2.0
Last updated: 2013-06-20
Tjänster levererar förändringar som skett på produktionsplatser (med dess djurhållare/djurinnehavare), förflyttningshändelser (får, getter och grisar), djurindivider med djurindivider (i dagsläget nötdjur med händelser) och slakthändelser.
Version: 1.0.0
Last updated: 2013-06-24
Filen används för att de olika apoteksaktörerna ska kunna kontrollera att en veterinär/tf veterinär har rätt att förskriva läkemedel. Den visar även om man har indragen förskrivingsrätt avseende narkotika eller teknisk sprit. En uppdaterad fil leverereras varje dag till överenskommet SFTP-område hos ASAB.
Version: 1.0
Last updated: 2011-09-22