RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänsteproducenter

Generell information
Organisationsnamn Arbetsförmedlingen
Organisationsnummer 202100-2114
E-post
Telefon 0771-60 00 00
Adress Hälsingegatan 38 133 99 STOCKHOLM
Webbplats http://www.arbetsformedlingen.se
Övrigt
First level support Servicedesk
Support öppettider Öppettiderna är vardagar 7-18
Support e-post support@arbetsformedlingen.se
Support telefon 0771 - 622 000
Tjänster
AFLI är en elektronisk kanal för uppgiftsutlämnande från Arbetsförmedlingen. AFLI har som uppgift att sända individrelaterade uppgifter från Arbetsförmedlingen till mottagare som har rätt att få ta del av dem Tjänstens utlämnande på medium för automatiserad behandling sker med stöd av ”lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten”. Tjänsten är synkron och kan leverera uppgifter för en person per fråga. Tjänsten anger också anledningen till saknade uppgifter.
Version: 1.0
Senast uppdaterad: 2014-06-10
Tjänst som tillhandahåller kontaktinformation om Arbetsförmedlingens kontor. Sök efter kontor i ett län, se öppettider, adress, telefon etc.
Version: Se http://api.arbetsformedlingen.se/af/v0/formedling/version
Senast uppdaterad: 2014-11-06
Tjänst som tillhandahåller Arbetsförmedlingens platsannonser Med API Platsannons är det möjligt att integrera med Arbetsförmedlingens platsbanksdatabas i egenbyggda applikationer. I dagsläget går det att hämta ut matchningslistor och platsannonser i xml och json format. För att hämta bilder används formatet image/gif. API:et är ett öppet gränssnitt utan krav på registrering. En del av det data som returneras från tjänsten är av karaktären mjukmatchning (fuzzy matching). Med det menas att resultatet från en listsökning ger träffar på när besläktade sökord. Mjukmatchning sker på yrken och kommuner.
Version: Se http://api.arbetsformedlingen.se/af/v0/platsannonser/version
Senast uppdaterad: 2014-11-06