RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service provider

General info
Organization name Skatteverket
Organization number 202100-5448
E-mail huvudkontoret@skatteverket.se
Telephone 0771-567 567.
Address Skatteverket 171 94 Solna
Website http://www.skatteverket.se
Other
First level support
Support opening hours Måndag-torsdag 08:00-18:00 Fredag 08:00-16:00
Support E-mail
Support telephone
Services
Tjänsten Beskattningsuppgifter är en tjänst för kommunernas socialnämnder där de kan hämta vissa uppgifter som behövs i handläggningen av biståndsärenden. Uppgifter som lämnas ut i tjänsten är fullständiga namnuppgifter, summa inktäkt av kapital eller överskott av kapital, överskjutande skatt och datum för återbetalning.
Version: 1.0
Last updated: 2013-09-05
I tjänsten E-transport kan Skatteverket lämna ut uppgifter om taxerings- och beskattningsbeslut på medium för automatiserad behandling.
Version: 1.0
Last updated: 2013-09-05
Offentlig förvaltning (stat, kommun och landsting) kan hämta offentliga företagsuppgifter som kan användas för kontroll vid offentlig upphandling och löpande kontroller under avtalstiden av anbudsgivare och leverantörer.
Version: 1.0
Last updated: 2011-09-22
minameddelanden är en myndighetsgemensam tjänst som förmedlar elektroniska meddelanden till företag och privatpersoner. Myndigheter (och kommuner) är avsändare och ansluter sig till tjänsten för att sända meddelanden. Privatpersoner och företagare är mottagare och ansluter sig till tjänsten genom att skapa konto på minameddelanden.se
Version: 3_2
Last updated: 2012-08-21
Folkbokföringsuppgifter kan erhållas som någon av följande tjänster: ändringsavisering, urval,slumpmässigt urval, ändringsavisering/urval mot infil, Web Services - ePersondata
Version: 1.0
Last updated: 2011-09-22
Statens personadressregister är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare. I registret ingår även personer som erhållit samordningsnummer och vars identitet är fastställd. För att använda SPAR-tjänsterna på internet behövs e-legitimation.
Version: 1.0
Last updated: 2011-09-22