RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänsteproducenter

Generell information
Organisationsnamn Skatteverket
Organisationsnummer 202100-5448
E-post huvudkontoret@skatteverket.se
Telefon 0771-567 567.
Adress Skatteverket 171 94 Solna
Webbplats http://www.skatteverket.se
Övrigt
First level support
Support öppettider Måndag-torsdag 08:00-18:00 Fredag 08:00-16:00
Support e-post
Support telefon
Tjänster
Tjänsten Beskattningsuppgifter är en tjänst för kommunernas socialnämnder där de kan hämta vissa uppgifter som behövs i handläggningen av biståndsärenden. Uppgifter som lämnas ut i tjänsten är fullständiga namnuppgifter, summa inktäkt av kapital eller överskott av kapital, överskjutande skatt och datum för återbetalning.
Version: 1.0
Senast uppdaterad: 2013-09-05
I tjänsten E-transport kan Skatteverket lämna ut uppgifter om taxerings- och beskattningsbeslut på medium för automatiserad behandling.
Version: 1.0
Senast uppdaterad: 2013-09-05
Offentlig förvaltning (stat, kommun och landsting) kan hämta offentliga företagsuppgifter som kan användas för kontroll vid offentlig upphandling och löpande kontroller under avtalstiden av anbudsgivare och leverantörer.
Version: 1.0
Senast uppdaterad: 2011-09-22
minameddelanden är en myndighetsgemensam tjänst som förmedlar elektroniska meddelanden till företag och privatpersoner. Myndigheter (och kommuner) är avsändare och ansluter sig till tjänsten för att sända meddelanden. Privatpersoner och företagare är mottagare och ansluter sig till tjänsten genom att skapa konto på minameddelanden.se
Version: 3_2
Senast uppdaterad: 2012-08-21
Folkbokföringsuppgifter kan erhållas som någon av följande tjänster: ändringsavisering, urval,slumpmässigt urval, ändringsavisering/urval mot infil, Web Services - ePersondata
Version: 1.0
Senast uppdaterad: 2011-09-22
Statens personadressregister är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare. I registret ingår även personer som erhållit samordningsnummer och vars identitet är fastställd. För att använda SPAR-tjänsterna på internet behövs e-legitimation.
Version: 1.0
Senast uppdaterad: 2011-09-22