RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänsteproducenter

Generell information
Organisationsnamn Skogsstyrelsen
Organisationsnummer 212100-5612
E-post skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Telefon 036-359300
Adress
Webbplats www.skogsstyrelsen.se
Övrigt
First level support
Support öppettider
Support e-post
Support telefon
Tjänster
eAvverka är en tjänst där skogsföretag kan skicka in anmälan resp. ansökan om tillstånd till avverkning till Skogsstyrelsen. Den innehåller uppgifter om skogsägarens namn och adressuppgifter samt motsvarande uppgifter för ev. ombud. Vidare innehåller den uppgifter om den planerade avverkningen inkl karta, planerade föryngringsåtgärder och planerad hänsyn i samband med avverkningen.
Version: Version 5
Senast uppdaterad: 2011-10-21