RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service provider

General info
Organization name Skogsstyrelsen
Organization number 212100-5612
E-mail skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Telephone 036-359300
Address
Website www.skogsstyrelsen.se
Other
First level support
Support opening hours
Support E-mail
Support telephone
Services
eAvverka är en tjänst där skogsföretag kan skicka in anmälan resp. ansökan om tillstånd till avverkning till Skogsstyrelsen. Den innehåller uppgifter om skogsägarens namn och adressuppgifter samt motsvarande uppgifter för ev. ombud. Vidare innehåller den uppgifter om den planerade avverkningen inkl karta, planerade föryngringsåtgärder och planerad hänsyn i samband med avverkningen.
Version: Version 5
Last updated: 2011-10-21