RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service provider

General info
Organization name eHälsomyndigheten
Organization number 202100-6552
E-mail registrator@ehalsomyndigheten.se
Telephone 010-458 62 00
Address
Website www.ehalsomyndigheten.se
Other
First level support Service Desk eHälsomyndigheten
Support opening hours 08:00-17:00
Support E-mail servicedesk@ehalsomyndigheten.se
Support telephone 0771-766 200
Services
Apotekslista human respektive djur används av vården främst för att skicka e-recept. Apotekslistorna används även för vårdens kontakt med apoteken via telefon, fax och/eller brevutskick. Listorna innehåller även en begränsad öppettidsfunktion.
Version: Version 1
Last updated: 2012-03-29
Möjlighet hämta nationell försäljningsstatistik för vissa utvalda läkemedelsgrupper via apotekens service externa webbgränssnitt.
Version: Version 1
Last updated: 2011-12-06
En tjänst för att rapportera läkemedelsförsäljningsstatistik från partihandel till apotek, vård mm i enlighet med bestämmelserna i lagen (2009:366) om handel med läkemedel samt förordningen (2009:659) om handel med läkemedel. Försäljning mellan olika aktörer med partihandelstillstånd ska inte rapporteras.
Version: Version 1
Last updated: 2011-12-06
Tjänst för att rapportera försäljning av läkemedel enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och därtill hörande förordning (SFS 2009:929). Dvs läkemedelsförsäljning i detaljhandel utanför apotek.
Version: Version 1
Last updated: 2011-12-06