RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service provider

General info
Organization name Transportstyrelsen
Organization number 202100-6099
E-mail kontakt@transportstyrelsen.se
Telephone 0771-503 503
Address Transportstyrelsen 601 73 Norrköping
Website http://www.transportstyrelsen.se
Other Vi arbetar med järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts- vägtrafik-, körkorts- och yrkestrafikfrågor. Vi utformar regler och ger tillstånd, till exempel körkort och certifikat. Vi kontrollerar även hur reglerna efterlevs. Med hjälp av våra register över fordon och förare arbetar vi bland annat med ägarbyten, trängsel- och fordonsskatt.
First level support
Support opening hours måndag till fredag, 08.00–16.30.
Support E-mail
Support telephone
Services
Anmälan sker med registreringsnummer som inparameter. Det finns möjlighet att anmäla diverse förändringar på fordon i VTR. Det kan handla om ägarbyte, påställning, avställning , avregistering och efterkontroll hos verkstad.
Version: 1.0
Last updated: 2015-04-21
Sökning med person- organisationsnummer som inparameter I svaret visas fordonsinnehav tillsammans med uppgift om fordonens fabrikat, status ev leasing. Transportstyrelsen beslutar om tillstånd att söka på personnummer.
Version: 1.0
Last updated: 2011-09-22
Sökning med registreringsnummer samt eventuellt person- organisationsnummer och datum som inparameter I svaret visas fordonsuppgifter samt eventuell uppgift om person/organisation och dess förhållande vid angivet datum.
Version: 1.0
Last updated: 2011-09-12
Sökning med registreringsnummer som inparameter I svaret visas fordonets grunddata: ägarförhållanden, chassinummer, skatteförhållanden, besiktningsförhållanden samt eventuell notering om leasing, kreditköp eller om det är direktimporterat. Transportstyrelsen kan i vissa fall medge att personnummer utlämnas.
Version: 1.0
Last updated: 2011-09-22
Tjänsten "Hämta trafikföreskrifter" används för att hämta information om föreskrifter som är publicerade i Svensk Trafikföreskriftssamling
Version: 2.6.5
Last updated: 2013-12-03
Tjänsten innehåller möjlighet till sökning på registreringsnummer/chassinummer. I svaret visas uppgifter om fordonet, dess tekniska data samt besiktningsuppgifter. Möjlighet finns att registrera besiktningsutfall.
Version: 2.0
Last updated: 2011-09-22
Tjänsten "Leverera trafikföreskrifter" används för att publicera trafikföreskrifter i Svensk trafikföreskriftssamling
Version: 2.6.5
Last updated: 2013-12-03
1. Presentation av bild på parkeringsanmärkning som finns knutet till OCR-nummer. Sökning sker med OCR-nummer som inparameter. 2.Undanröjning av en P-anmärkning. Operationen tar in ett komplett OCR-nummer som identitet på den P-anmärkning som ska undanröjas. Om angivet OCR-nummer har felaktigt format eller om det inte finns någon (icke-undanröjd) P-anmärkning med angivet OCR-nummer i P-anmärkningssystemet så returneras ett fel tillbaka till anropande system. 3.Parkeringsanmärkningsinformation (2 sökmöjligheter) 4. En webbtjänst dit handatorsystemen kan skicka information om utfärdade p-anmärkningar och begära uppföljning
Version: 1.0
Last updated: 2014-09-15
STRADA är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Namnet är en förkortning av Swedish Traffic Accident Data Acquisition. STRADA bygger på uppgifter från två källor, polis och sjukvård. Polisen registrerar in trafikolyckor och denna registrering är rikstäckande i STRADA sedan årsskiftet 2003. Större delen av Sveriges akutsjukhus registrerar också in uppgifter om olyckor i vägtrafiken till informationssystemet.
Version: 3.3.0
Last updated: 2013-12-03
STRADA är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Namnet är en förkortning av Swedish Traffic Accident Data Acquisition. STRADA bygger på uppgifter från två källor, polis och sjukvård. Polisen registrerar in trafikolyckor och denna registrering är rikstäckande i STRADA sedan årsskiftet 2003. Alla Sveriges akutsjukhus registrerar också in uppgifter om olyckor i vägtrafiken till informationssystemet. STRADA är ett så kallat GIS-baserat system, vilket innebär att man i hög utsträckning använder sig av ett kartverktyg som nyttjas såväl vid registrering som vid analys av skade- och olycksdata. Med stöd av informationen i STRADA kan bland annat landets väghållare m.fl. bedriva trafiksäkerhetsarbete på de platser där STRADA registrering sker. Statistiken får man fram genom ett verktyg, uttagswebben, som utvecklats för att stödja det lokala trafiksäkerhetsarbetet.
Version: 3.3.0
Last updated: 2013-12-03
Tjänst som används för att kontrollera om ett körkort är giltigt. Som inparameter anges körkortsinnehavarens personnummer och datum då körkortet upphör att gälla.
Version: .
Last updated: 2014-03-27
Sökning med registreringsnummer som inparameter I svaret visas fullständiga namn -och adressuppgifter samt vissa fordonsuppgifter.
Version: 1.0
Last updated: 2013-01-11
Uttag av fordonsuppgifter för enskild kund. Uttag kan göras för samtliga ändringar, löpande eller för nyregistreringar. Parametrarna privatperson, juridisk person samt fordonsslag kan väljas. Svaren levereras i uppdelade paketlösningar. Namn lämnas inte ut. Uttaget sker periodvis, t.ex. veckovis, månadsvis eller kvartalsvis.
Version: 1.0
Last updated: 2013-02-11