RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn eAvverka
Beskrivning eAvverka är en tjänst där skogsföretag kan skicka in anmälan resp. ansökan om tillstånd till avverkning till Skogsstyrelsen. Den innehåller uppgifter om skogsägarens namn och adressuppgifter samt motsvarande uppgifter för ev. ombud. Vidare innehåller den uppgifter om den planerade avverkningen inkl karta, planerade föryngringsåtgärder och planerad hänsyn i samband med avverkningen.
Villkor för nyttjande Användning av tjänsten eAvverka kräver att företaget har ett eget GIS.
Status I drift
Nyckelord Avverkning
Tillgänglighet Tjänsten är tillgänglig dygnet runt
Tjänstens version Version 5
Inloggning och behörighet Användaren måste ha ett konto för inloggning och kommunikation med Skogsstyrelsen
URI URI saknas
URI test
URI info http://www.skogsstyrelsen.se/Gemensamt/eAvverka/
URI deskriptor http://www.skogsstyrelsen.se/Gemensamt/eAvverka/
URI schema http://www.skogsstyrelsen.se/Gemensamt/eAvverka/
Skapades 2011-10-21
Senaste uppdaterad 2011-10-21
Organisation
Organisations namn Skogsstyrelsen
E-post skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Kontakter
Roll
Namn
Telefon
E-post
Systemförvaltare
Morgan Johansson
033-482507
morgan.johansson@skogsstyrelsen.se
Kommunikationsprotokoll
XML
XML