RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name eAvverka
Description eAvverka är en tjänst där skogsföretag kan skicka in anmälan resp. ansökan om tillstånd till avverkning till Skogsstyrelsen. Den innehåller uppgifter om skogsägarens namn och adressuppgifter samt motsvarande uppgifter för ev. ombud. Vidare innehåller den uppgifter om den planerade avverkningen inkl karta, planerade föryngringsåtgärder och planerad hänsyn i samband med avverkningen.
Conditions of use Användning av tjänsten eAvverka kräver att företaget har ett eget GIS.
Current state I drift
Keywords Avverkning
Availability Tjänsten är tillgänglig dygnet runt
Service version Version 5
Authentication Användaren måste ha ett konto för inloggning och kommunikation med Skogsstyrelsen
URI URI saknas
URI test
URI info http://www.skogsstyrelsen.se/Gemensamt/eAvverka/
URI descriptor http://www.skogsstyrelsen.se/Gemensamt/eAvverka/
URI schema http://www.skogsstyrelsen.se/Gemensamt/eAvverka/
Created 2011-10-21
Last updated 2011-10-21
Organization
Organization name Skogsstyrelsen
E-mail skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Contacts
Role
Name
Telephone
E-mail
Systemförvaltare
Morgan Johansson
033-482507
morgan.johansson@skogsstyrelsen.se
Service protocols
XML
XML