RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Rapportering av viss receptfri läkemedelsförsäljning
Description Tjänst för att rapportera försäljning av läkemedel enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och därtill hörande förordning (SFS 2009:929). Dvs läkemedelsförsäljning i detaljhandel utanför apotek.
Conditions of use Försäljningsstället ska vara anmält till Läkemedelsverket i enlighet med bestämmelserna i läkemedelsverkets föreskrifter (2009:20) om handel med vissa recptfria läkemedel. Dessutom krävs en giltig GLN-kod.
Current state I drift
Keywords Receptfritt, Läkemedel, statistik, Rapportera
Availability Dygnet runt
Service version Version 1
Authentication
URI http://www.apotekensservice.se/
URI test
URI info
URI descriptor
URI schema
Created 2011-12-06
Last updated 2011-12-06
Organization
Organization name eHälsomyndigheten
E-mail registrator@ehalsomyndigheten.se
Contacts
Role
Name
Telephone
E-mail
Processförvaltare
Fredrik Cassinger
010-458 62 84
fredrik.cassinger@apotekensservice.se
Service protocolsThere are no protocols associated with this service.