RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Apotekslistor för recepthantering för vården
Description Apotekslista human respektive djur används av vården främst för att skicka e-recept. Apotekslistorna används även för vårdens kontakt med apoteken via telefon, fax och/eller brevutskick. Listorna innehåller även en begränsad öppettidsfunktion.
Conditions of use Vårdgivare/sjukvårdshuvudmän/enhetschef eller av dem delegerade personer har rätt att beställa abonnemang för tillgång till apotekslista human eller apotekslista djur.
Current state I drift
Keywords Apotekslista, Recept, Apotek, e-recept
Availability Dygnet runt
Service version Version 1
Authentication
URI www.apotekensservice.se
URI test
URI info
URI descriptor
URI schema
Created 2012-03-29
Last updated 2012-03-29
Organization
Organization name eHälsomyndigheten
E-mail registrator@ehalsomyndigheten.se
Contacts
Role
Name
Telephone
E-mail
Apotekens Service Servicedesk
Apotekens Service Servicedesk Apotekens Service Servicedesk
0771-766200
servicedesk@apotekensservice.se
Service protocolsThere are no protocols associated with this service.