RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn Apotekslistor för recepthantering för vården
Beskrivning Apotekslista human respektive djur används av vården främst för att skicka e-recept. Apotekslistorna används även för vårdens kontakt med apoteken via telefon, fax och/eller brevutskick. Listorna innehåller även en begränsad öppettidsfunktion.
Villkor för nyttjande Vårdgivare/sjukvårdshuvudmän/enhetschef eller av dem delegerade personer har rätt att beställa abonnemang för tillgång till apotekslista human eller apotekslista djur.
Status I drift
Nyckelord Apotekslista, Recept, Apotek, e-recept
Tillgänglighet Dygnet runt
Tjänstens version Version 1
Inloggning och behörighet
URI www.apotekensservice.se
URI test
URI info
URI deskriptor
URI schema
Skapades 2012-03-29
Senaste uppdaterad 2012-03-29
Organisation
Organisations namn eHälsomyndigheten
E-post registrator@ehalsomyndigheten.se
Kontakter
Roll
Namn
Telefon
E-post
Apotekens Service Servicedesk
Apotekens Service Servicedesk Apotekens Service Servicedesk
0771-766200
servicedesk@apotekensservice.se
KommunikationsprotokollDet finns inga kommunikationsprotokoll associerade med denna tjänst