RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn Ortofoto - Visning Årsvisa
Beskrivning Tjänsten ger tillgång till ortofoton (skalriktiga flygbilder) i färg med upplösning 0,5 m/pixel. Ortofotona är uppdelade årsvis efter flygår, med början 2006. Aktualitet Tjänsten uppdateras årsvis med nya ortofoton. Uppdateringen görs under tertial 1 året efter flygfotoåret. "
Villkor för nyttjande Avtal krävs
Status I drift
Nyckelord Flygbilder, Ortofoto
Tillgänglighet Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/
Tjänstens version v1.4
Inloggning och behörighet http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestall-geodata/Bestall-geodatatjanster/
URI http://maps.lantmateriet.se/ortofoto-ar/wms/v1?request=GetCapabilities&version=1.1.1
URI test http://maps-ver.lantmateriet.se/ortofoto-ar/wms/v1?request=GetCapabilities&version=1.1.1
URI info http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Visningstjanster/#faq:Ortofoto-Visning-Arsvisa
URI deskriptor http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodatatjanster/tekn_beskrivningar/tb_ortofotoarsvisavisningv1.4.pdf
URI schema
Skapades 2012-08-13
Senaste uppdaterad 2016-02-29
Organisation
Organisations namn Lantmäteriet
E-post kundcenter@lm.se
KontakterDet finns inga kontakter associerade med denna tjänst
Kommunikationsprotokoll
http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_FaqList.aspx?id=16502
http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_FaqList.aspx?id=16502
WMS
WMS