RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Tillhandahålla fordonsuppgifter
Description Uttag av fordonsuppgifter för enskild kund. Uttag kan göras för samtliga ändringar, löpande eller för nyregistreringar. Parametrarna privatperson, juridisk person samt fordonsslag kan väljas. Svaren levereras i uppdelade paketlösningar. Namn lämnas inte ut. Uttaget sker periodvis, t.ex. veckovis, månadsvis eller kvartalsvis.
Conditions of use Tjänsten tillhandahålls de kunder som ingått Transportstyrelsens avtal om informationsuttag rörande fordonsuppgifter ur vägrafikregister
Current state I drift
Keywords Fordonsuppgifter, Uttag
Availability
Service version 1.0
Authentication Levereras digitalt till behöriga avtalskunder
URI .
URI test
URI info
URI descriptor
URI schema
Created 2012-12-19
Last updated 2013-02-11
Organization
Organization name Transportstyrelsen
E-mail kontakt@transportstyrelsen.se
Contacts
Role
Name
Telephone
E-mail
.
Fordonsurval Fordonsurval
010-4956200
fordonsurval@transportstyrelsen.se
Service protocolsThere are no protocols associated with this service.