RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Tillhandahålla adressuppgifter
Description Sökning med registreringsnummer som inparameter I svaret visas fullständiga namn -och adressuppgifter samt vissa fordonsuppgifter.
Conditions of use Allmänna villkor för uttag ur vägtrafikregistret
Current state I drift
Keywords Adressuppgifter, Uttag
Availability
Service version 1.0
Authentication
URI .
URI test
URI info
URI descriptor
URI schema
Created 2013-01-11
Last updated 2013-01-11
Organization
Organization name Transportstyrelsen
E-mail kontakt@transportstyrelsen.se
Contacts
Role
Name
Telephone
E-mail
Fordonsurval
Fordonsurval Fordonsurval
010-4956200
fordonsurval@transportstyrelsen.se
Service protocolsThere are no protocols associated with this service.