RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Registerbeteckning Direkt
Description Tjänsten ger möjlighet att hämta referens till fastighet, samfällighet och gemensamhetsanläggningar. Referensen/rna kan sedan användas för att hämta ytterligare information via någon av bastjänsterna.
Conditions of use Avtal och ändamålsprövning krävs
Current state I drift
Keywords fastighet, fastightesbeteckning, lokalisera, referens
Availability Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/
Service version v3.2
Authentication http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestall-geodata/Bestall-geodatatjanster/
URI http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/registerbeteckning/v3/registerbeteckning-3.2.wsdl
URI test http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/registerbeteckning/v3/registerbeteckning-3.2-ver.wsdl
URI info http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Fastighetsinformation-Direkt/#faq:Registerbeteckning-Direkt
URI descriptor http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Fastighetsinformation-Direkt/#faq:Registerbeteckning-Direkt
URI schema http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/registerbeteckning/v3/registerbeteckning-3.2.xsd
Created 2013-06-05
Last updated 2016-01-27
Organization
Organization name Lantmäteriet
E-mail kundcenter@lm.se
ContactsThere are no contacts associated with this service.
Service protocols
SOAP
SOAP
XML/GML
XML/GML