RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Fastighet Direkt
Description Tjänsten ger möjlighet att hämta information om fastigheter och samfälligheter från fastighetsregistrets allmänna del när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig. Fastighetsregistrets allmänna del innehåller aktuell information om t.ex. •fastighetsindelning, både gällande och historisk •fastighetsrättsliga åtgärder, t.ex. avstyckningar •nuvarande och tidigare fastighetsbeteckning •centralpunktskoordinat •läns-, kommun- och församlingstillhörighet •fastighetens areal •samfälligheter. En samfällighet är mark eller fiske som delas av flera fastigheter. Samfälligheten sköts gemensamt av de fastigheter som har andel i den. Ägarna till de fastigheter som ingår i samfälligheten har ett gemensamt ekonomiskt ansvar för samfällighetens verksamhet.
Conditions of use Avtal och ändamålsprövning krävs
Current state i drift
Keywords fastighet, samfällighet, mark, egendom
Availability "Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/"
Service version v1.6.1
Authentication http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestall-geodata/Bestall-geodatatjanster/
URI http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/fastighet/v1.6/fastighet-1.6.1-ver.wsdl
URI test http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/fastighet/v1.6/fastighet-1.6.1.xsd
URI info http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/nedladdnings--och-direktatkomsttjanster/fastighetsinformation/
URI descriptor http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodatatjanster/tekn_beskrivningar/tb_fastighetdirekt_v1.6.1.pdf
URI schema http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/fastighet/v1.6/fastighet-1.6.1.xsd
Created 2013-06-11
Last updated 2016-01-28
Organization
Organization name Lantmäteriet
E-mail kundcenter@lm.se
ContactsThere are no contacts associated with this service.
Service protocols
SOAP
SOAP
XML/GML
XML/GML