RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Byggnad Direkt
Description Tjänsten ger möjlighet att hämta information om byggnader från fastighetsregistrets byggnadsdel när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig. Fastighetsregistrets byggnadsdel innehåller information om byggnader med byggnadsändamål: • Bostad • Industri • Verksamhet • Samhällsfunktion • Ekonomibyggnad • Komplementbyggnad • Övrig byggnad
Conditions of use Avtal och ändamålsprövning krävs
Current state i drift
Keywords byggnad, fastighet, hus, konstruktion, byggnadsanvändning, byggnadsyta, byggnadsnamn
Availability Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/
Service version v2.0
Authentication http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestall-geodata/Bestall-geodatatjanster/
URI https://services.lantmateriet.se/distribution/produkter/byggnad/v2
URI test https://services-ver.lantmateriet.se/distribution/produkter/byggnad/v2
URI info https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/nedladdnings--och-direktatkomsttjanster/fastighetsinformation/#faq:Byggnad-Direkt
URI descriptor https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/nedladdnings--och-direktatkomsttjanster/fastighetsinformation/#faq:Byggnad-Direkt
URI schema https://services.lantmateriet.se/distribution/produkter/byggnad/v2/schema/byggnad-2.0.0.xsd
Created 2013-06-11
Last updated 2016-11-08
Organization
Organization name Lantmäteriet
E-mail kundcenter@lm.se
ContactsThere are no contacts associated with this service.
Service protocols
SOAP
SOAP
XML/GML
XML/GML