RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn Byggnad Direkt
Beskrivning Tjänsten ger möjlighet att hämta information om byggnader från fastighetsregistrets byggnadsdel när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig. Fastighetsregistrets byggnadsdel innehåller information om byggnader med byggnadsändamål: • Bostad • Industri • Verksamhet • Samhällsfunktion • Ekonomibyggnad • Komplementbyggnad • Övrig byggnad
Villkor för nyttjande Avtal och ändamålsprövning krävs
Status i drift
Nyckelord byggnad, fastighet, hus, konstruktion, byggnadsanvändning, byggnadsyta, byggnadsnamn
Tillgänglighet Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/
Tjänstens version v2.0
Inloggning och behörighet http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestall-geodata/Bestall-geodatatjanster/
URI https://services.lantmateriet.se/distribution/produkter/byggnad/v2
URI test https://services-ver.lantmateriet.se/distribution/produkter/byggnad/v2
URI info https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/nedladdnings--och-direktatkomsttjanster/fastighetsinformation/#faq:Byggnad-Direkt
URI deskriptor https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/nedladdnings--och-direktatkomsttjanster/fastighetsinformation/#faq:Byggnad-Direkt
URI schema https://services.lantmateriet.se/distribution/produkter/byggnad/v2/schema/byggnad-2.0.0.xsd
Skapades 2013-06-11
Senaste uppdaterad 2016-11-08
Organisation
Organisations namn Lantmäteriet
E-post kundcenter@lm.se
KontakterDet finns inga kontakter associerade med denna tjänst
Kommunikationsprotokoll
SOAP
SOAP
XML/GML
XML/GML