RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn Gemensamhetsanläggning Direkt
Beskrivning Tjänsten ger möjlighet att hämta information om gemensamhetsanläggningar från fastighetsregistrets allmänna del när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig. Fastighetsregistrets allmänna del innehåller information om gemensamhetsanläggningar. En gemensamhetsanläggning är en anläggning för t.ex. väg, vatten- och avlopp, energianläggning eller trapphus och hiss. En gemensamhetsanläggning är till nytta för och ägs av flera fastigheter. Aktualitet Gemensamhetsanläggningar och förändringar i anläggningarna registreras i samband med lantmäteriförrättningar. Gemensamhetsanläggningar som är bildade före 1974 kan saknas i registret. Söker du information om din egen fastighet? Då är du välkommen att istället använda e-tjänsten Min fastighet (nytt fönster).
Villkor för nyttjande Avtal och ändamålsprövning krävs
Status i drift
Nyckelord gemensamhetsanläggning, delägare, gemensamt ägande, andel
Tillgänglighet Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/
Tjänstens version v1.6.0
Inloggning och behörighet http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Geodataprodukter/Sa-bestaller-du/
URI http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/gemensamhetsanlaggning/v1.6/gemensamhetsanlaggning-1.6.0-ver.wsd
URI test http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/gemensamhetsanlaggning/v1.6/gemensamhetsanlaggning-1.6.0.wsdl
URI info http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/nedladdnings--och-direktatkomsttjanster/fastighetsinformation/
URI deskriptor Teknisk beskrivning: http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodatatjanster/tekn_beskrivningar/tb_ga_direkt_v1.6.0.pdf
URI schema http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/gemensamhetsanlaggning/v1.6/gemensamhetsanlaggning-1.6.0.xsd
Skapades 2013-06-11
Senaste uppdaterad 2016-01-28
Organisation
Organisations namn Lantmäteriet
E-post kundcenter@lm.se
KontakterDet finns inga kontakter associerade med denna tjänst
Kommunikationsprotokoll
SOAP
SOAP
XML/GML
XML/GML