RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Gemensamhetsanläggning Direkt
Description Tjänsten ger möjlighet att hämta information om gemensamhetsanläggningar från fastighetsregistrets allmänna del när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig. Fastighetsregistrets allmänna del innehåller information om gemensamhetsanläggningar. En gemensamhetsanläggning är en anläggning för t.ex. väg, vatten- och avlopp, energianläggning eller trapphus och hiss. En gemensamhetsanläggning är till nytta för och ägs av flera fastigheter. Aktualitet Gemensamhetsanläggningar och förändringar i anläggningarna registreras i samband med lantmäteriförrättningar. Gemensamhetsanläggningar som är bildade före 1974 kan saknas i registret. Söker du information om din egen fastighet? Då är du välkommen att istället använda e-tjänsten Min fastighet (nytt fönster).
Conditions of use Avtal och ändamålsprövning krävs
Current state i drift
Keywords gemensamhetsanläggning, delägare, gemensamt ägande, andel
Availability Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/
Service version v1.6.0
Authentication http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Geodataprodukter/Sa-bestaller-du/
URI http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/gemensamhetsanlaggning/v1.6/gemensamhetsanlaggning-1.6.0-ver.wsd
URI test http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/gemensamhetsanlaggning/v1.6/gemensamhetsanlaggning-1.6.0.wsdl
URI info http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/nedladdnings--och-direktatkomsttjanster/fastighetsinformation/
URI descriptor Teknisk beskrivning: http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodatatjanster/tekn_beskrivningar/tb_ga_direkt_v1.6.0.pdf
URI schema http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/gemensamhetsanlaggning/v1.6/gemensamhetsanlaggning-1.6.0.xsd
Created 2013-06-11
Last updated 2016-01-28
Organization
Organization name Lantmäteriet
E-mail kundcenter@lm.se
ContactsThere are no contacts associated with this service.
Service protocols
SOAP
SOAP
XML/GML
XML/GML