RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn Rättighet Direkt
Beskrivning Tjänsten ger möjlighet att hämta information om rättigheter från fastighetsregistrets allmänna del när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig. Fastighetsregistrets allmänna del innehåller information om rättigheter. En rättighet kan medföra rätt för en ägare till en fastighet, person eller bolag att för visst ändamål använda ett område av annan ägares fastighet eller anläggning. Exempel på rättigheter är väg, brygga och el-ledning. Aktualitet Många äldre rättigheter saknas i fastighetsregistret, exempelvis officialservitut, eftersom det före 1972 inte fanns krav på att dessa skulle redovisas. För fastigheter bildade efter 1972 finns alla rättigheter registrerade. Officialrättigheter registreras i samband med lantmäteriförrättningen. Söker du information om din egen fastighet? Då är du välkommen att istället använda e-tjänsten Min fastighet (nytt fönster)
Villkor för nyttjande Avtal och ändamålsprövning krävs
Status i drift
Nyckelord förfogande, laglig rätt, förmån
Tillgänglighet Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/
Tjänstens version 1.4.0
Inloggning och behörighet http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestall-geodata/Bestall-geodatatjanster/
URI http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/rattighet/v1.4/rattighet-1.4.0-ver.wsdl
URI test http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/rattighet/v1.4/rattighet-1.4.0.wsdl
URI info http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/nedladdnings--och-direktatkomsttjanster/fastighetsinformation/
URI deskriptor http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodatatjanster/tekn_beskrivningar/tb_rattighetdirekt_v1.4.0.pdf
URI schema http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/rattighet/v1.4/rattighet-1.4.0.xsd
Skapades 2013-06-11
Senaste uppdaterad 2016-01-28
Organisation
Organisations namn Lantmäteriet
E-post kundcenter@lm.se
KontakterDet finns inga kontakter associerade med denna tjänst
Kommunikationsprotokoll
SOAP
SOAP
XML/GML
XML/GML