RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Taxering Direkt
Description Tjänsten ger möjlighet att hämta taxeringsinformation från fastighetsregistrets taxeringsdel när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig. Fastighetsregistrets taxeringsdel innehåller taxerings- och värderingsenhetsuppgifter för mark och byggnader. Information om taxeringsuppgifter kan hämtas genom att ange taxeringsenhetens id. I svaret returneras alltid id samt önskad informationsmängd. Aktualitet Uppgifterna i fastighetstaxeringen gäller årsvis. Uppgifterna fastställs årligen av Skatteverket och görs tillgängliga via Lantmäteriet vid årsskiftet. 2012 visas alltså 2011 års beslutade taxeringslängd. Söker du information om din egen fastighet? Då är du välkommen att istället använda e-tjänsten Min fastighet.
Conditions of use Avtal och ändamålsprövning krävs
Current state i drift
Keywords beskattning, värdering, skatteberäkning
Availability Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/
Service version v1.6.0
Authentication http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Geodataprodukter/Geodatatjanster-1/Bestall-geodatatjanster/
URI http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/taxering/v1.6/taxering-1.6.0-ver.wsdl
URI test http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/taxering/v1.6/taxering-1.6.0.wsdl
URI info http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/nedladdnings--och-direktatkomsttjanster/fastighetsinformation/
URI descriptor http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodatatjanster/tekn_beskrivningar/tb_taxeringdirekt_v1.6.0.pdf
URI schema http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/taxering/v1.6/taxering-1.6.0.xsd
Created 2013-06-11
Last updated 2016-01-28
Organization
Organization name Lantmäteriet
E-mail kundcenter@lm.se
ContactsThere are no contacts associated with this service.
Service protocols
SOAP
SOAP
XML/GML
XML/GML