RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn Taxering Direkt
Beskrivning Tjänsten ger möjlighet att hämta taxeringsinformation från fastighetsregistrets taxeringsdel när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig. Fastighetsregistrets taxeringsdel innehåller taxerings- och värderingsenhetsuppgifter för mark och byggnader. Information om taxeringsuppgifter kan hämtas genom att ange taxeringsenhetens id. I svaret returneras alltid id samt önskad informationsmängd. Aktualitet Uppgifterna i fastighetstaxeringen gäller årsvis. Uppgifterna fastställs årligen av Skatteverket och görs tillgängliga via Lantmäteriet vid årsskiftet. 2012 visas alltså 2011 års beslutade taxeringslängd. Söker du information om din egen fastighet? Då är du välkommen att istället använda e-tjänsten Min fastighet.
Villkor för nyttjande Avtal och ändamålsprövning krävs
Status i drift
Nyckelord beskattning, värdering, skatteberäkning
Tillgänglighet Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/
Tjänstens version v1.6.0
Inloggning och behörighet http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Geodataprodukter/Geodatatjanster-1/Bestall-geodatatjanster/
URI http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/taxering/v1.6/taxering-1.6.0-ver.wsdl
URI test http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/taxering/v1.6/taxering-1.6.0.wsdl
URI info http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/nedladdnings--och-direktatkomsttjanster/fastighetsinformation/
URI deskriptor http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodatatjanster/tekn_beskrivningar/tb_taxeringdirekt_v1.6.0.pdf
URI schema http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/taxering/v1.6/taxering-1.6.0.xsd
Skapades 2013-06-11
Senaste uppdaterad 2016-01-28
Organisation
Organisations namn Lantmäteriet
E-post kundcenter@lm.se
KontakterDet finns inga kontakter associerade med denna tjänst
Kommunikationsprotokoll
SOAP
SOAP
XML/GML
XML/GML