RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn Markreglering Direkt
Beskrivning Tjänsten ger möjlighet att hämta information om planer och bestämmelser från fastighetsregistrets plandel när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig. I Fastighetsregistrets plandel redovisas information om vilka planer och bestämmelser som gäller för en viss fastighet eller ett visst område. Planerna och bestämmelserna reglerar användningen av mark och vatten. Exempel på sådana planer och bestämmelser är detaljplaner, fornlämningar och naturvårdsbestämmelser. Varje plan och bestämmelse har en aktbeteckning som är kopplad till Lantmäteriets arkiv. Ibland anges en alternativ aktbeteckning som du kan använda för att ta del av dokumenten hos ansvarig myndighet.
Villkor för nyttjande Avtal och ändamålsprövning krävs
Status i drift
Nyckelord rättighet, gemensamhetsanläggning, andel
Tillgänglighet Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/
Tjänstens version v1.4.1
Inloggning och behörighet http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestall-geodata/Bestall-geodatatjanster/
URI http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/markreglering/v1.4/markreglering-1.4.1-ver.wsdl
URI test http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/markreglering/v1.4/markreglering-1.4.1.wsdl
URI info http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/nedladdnings--och-direktatkomsttjanster/fastighetsinformation/
URI deskriptor http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodatatjanster/tekn_beskrivningar/tb_markregleringdirekt_v1.4.1.pdf
URI schema http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/markreglering/v1.4/markreglering-1.4.1.xsd
Skapades 2013-06-11
Senaste uppdaterad 2016-01-28
Organisation
Organisations namn Lantmäteriet
E-post kundcenter@lm.se
KontakterDet finns inga kontakter associerade med denna tjänst
Kommunikationsprotokoll
SOAP
SOAP
XML/GML
XML/GML