RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Ortnamn Visning Inspire
Description Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat Geographical names (Ortnamn). Tjänsten omfattar namn på områden, regioner, platser, städer, förorter, tätorter och annan bebyggelse, samt andra geografiska och topografiska företeelser av allmänt och historiskt intresse. Informationen är hämtad ur ortnamnsregistret. Kartografin i temat följer Inspire specifikationer.
Conditions of use Avtal krävs
Current state I drift
Keywords plats, geografiska namn, benämning
Availability Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/
Service version v1.0
Authentication http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestall-geodata/Bestall-geodatatjanster/'
URI http://maps.lantmateriet.se/inspire/gn/wms/v1?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.1.1
URI test http://maps-ver.lantmateriet.se/inspire/gn/wms/v1?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.1.1
URI info http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Tjanster-enligt-Inspire/#faq:Ortnamn-Visning---Inspire
URI descriptor http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Tjanster-enligt-Inspire/#faq:Ortnamn-Visning---Inspire
URI schema
Created 2013-06-13
Last updated 2016-01-27
Organization
Organization name Lantmäteriet
E-mail kundcenter@lm.se
ContactsThere are no contacts associated with this service.
Service protocols
WMS
WMS