RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Administrativ indelning Visning Inspire
Description Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat ""Administrative units"". Tjänst innehållande administrativa områden för kommuner, län och rike från grunddata anpassat för skalområde 1:10 000 och 1:250 000. Administrativa enheter delar upp områden där medlemsstater har och/eller utövar jurisdiktion, på lokal, regional och nationell nivå, åtskilda av administrativa gränser. Skikt som återfinns i tjänsten är: •Administrativ enhet •Administrativ gräns •NUTS-region. NUTS = Nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nomenclature of Units for Territorial Statistics). Underhållsfrekvensen är halvårsvis. Kartografin i temat följer Inspire specifikationer.
Conditions of use Avtal krävs
Current state I drift
Keywords gräns, förvaltningsområden
Availability "Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/"
Service version v1.0
Authentication http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestall-geodata/Bestall-geodatatjanster/
URI http://maps.lantmateriet.se/inspire/au/wms/v1?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.1.1
URI test http://maps-ver.lantmateriet.se/inspire/au/wms/v1?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.1.1
URI info http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Tjanster-enligt-Inspire/#faq:Administrativ-indelning-Visning-Inspire
URI descriptor http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Tjanster-enligt-Inspire/#faq:Administrativ-indelning-Visning-Inspire
URI schema
Created 2013-06-13
Last updated 2016-01-27
Organization
Organization name Lantmäteriet
E-mail kundcenter@lm.se
ContactsThere are no contacts associated with this service.
Service protocols
WMS
WMS