RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Hydrografi Visning Inspire
Description Tjänsten visar hydrografisk information från Lantmäteriets grunddatalager enligt EU-direktivet Inspire dataspecifikation för temat Hydrografi, fysiska vatten. Informationen är anpassad för visning i skala 1:10 000.
Conditions of use Avtal krävs
Current state I drift
Keywords ytvatten, sjö
Availability Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/
Service version v1
Authentication http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestall-geodata/Bestall-geodatatjanster/
URI http://maps.lantmateriet.se/inspire/hy/wms/v1?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.1.1
URI test http://maps-ver.lantmateriet.se/inspire/hy/wms/v1?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.1.1
URI info http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Tjanster-enligt-Inspire/
URI descriptor Teknisk beskrivning: http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodatatjanster/tekn_beskrivningar/inspire/tb_hydrografivisninginspire_v1.1.pdf
URI schema
Created 2013-06-13
Last updated 2016-02-26
Organization
Organization name Lantmäteriet
E-mail kundcenter@lm.se
ContactsThere are no contacts associated with this service.
Service protocols
WMS
WMS