RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Topografisk webbkarta Visning, cache
Description Tjänsten ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartinformationen visas med en harmoniserad kartografi mellan skalorna. Tjänsten är innehållsmässigt mycket lik tjänsten Topografisk webbkarta Visning men har högre prestanda och något sämre aktualitet. Aktualitet: Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå. • Skalområden upp till 1:20 000 uppdateras minst dygnsvis. • Skalområden över 1:20 000 uppdateras minst kvartalsvis. " Aktualitet: Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå. •Skalområden upp till 1:20 000 uppdateras minst dygnsvis. •Skalområden över 1:20 000 uppdateras minst kvartalsvis.
Conditions of use Avtal krävs
Current state i drift
Keywords kartor, geografi
Availability Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/
Service version 1.0.2
Authentication http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestall-geodata/Bestall-geodatatjanster/
URI http://maps.lantmateriet.se/topowebb/v1/wmts?request=GetCapabilities&version=1.0.0&service=wmts
URI test http://maps-ver.lantmateriet.se/topowebb/v1/wmts?request=GetCapabilities&version=1.0.0&service=wmts
URI info http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Visningstjanster/#faq:Topografisk-webbkarta-Visning-cache
URI descriptor http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Visningstjanster/#faq:Topografisk-webbkarta-Visning-cache
URI schema
Created 2013-06-18
Last updated 2016-01-28
Organization
Organization name Lantmäteriet
E-mail kundcenter@lm.se
ContactsThere are no contacts associated with this service.
Service protocols
WMS
WMS