RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn Topografisk webbkarta Visning, cache
Beskrivning Tjänsten ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartinformationen visas med en harmoniserad kartografi mellan skalorna. Tjänsten är innehållsmässigt mycket lik tjänsten Topografisk webbkarta Visning men har högre prestanda och något sämre aktualitet. Aktualitet: Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå. • Skalområden upp till 1:20 000 uppdateras minst dygnsvis. • Skalområden över 1:20 000 uppdateras minst kvartalsvis. " Aktualitet: Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå. •Skalområden upp till 1:20 000 uppdateras minst dygnsvis. •Skalområden över 1:20 000 uppdateras minst kvartalsvis.
Villkor för nyttjande Avtal krävs
Status i drift
Nyckelord kartor, geografi
Tillgänglighet Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/
Tjänstens version 1.0.2
Inloggning och behörighet http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestall-geodata/Bestall-geodatatjanster/
URI http://maps.lantmateriet.se/topowebb/v1/wmts?request=GetCapabilities&version=1.0.0&service=wmts
URI test http://maps-ver.lantmateriet.se/topowebb/v1/wmts?request=GetCapabilities&version=1.0.0&service=wmts
URI info http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Visningstjanster/#faq:Topografisk-webbkarta-Visning-cache
URI deskriptor http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Visningstjanster/#faq:Topografisk-webbkarta-Visning-cache
URI schema
Skapades 2013-06-18
Senaste uppdaterad 2016-01-28
Organisation
Organisations namn Lantmäteriet
E-post kundcenter@lm.se
KontakterDet finns inga kontakter associerade med denna tjänst
Kommunikationsprotokoll
WMS
WMS