RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Planer, bestämmelser och rättigheter Visning
Description Tjänsten presenterar information om planer, bestämmelser och rättigheter som redovisas i Fastighetsregistrets allmänna del. Informationen är uppdelad i fyra separata skikt; Rättigheter, Fastighetsplaner, Detaljplaner och Bestämmelser. Aktualitet Informationen ajourhålls löpande av statliga och kommunala Lantmäteri-myndigheter, eller av andra myndigheter beroende på informationsslag. Målet är att planer och bestämmelser ska föras in i Fastighetsregistret inom 3 veckor från det att de vunnit laga kraft.
Conditions of use Avtal och ändamålsprövning krävs
Current state i drift
Keywords plan, bestämmelse, villkor, nyttjande
Availability "Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/"
Service version v1.1
Authentication http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestall-geodata/Bestall-geodatatjanster/
URI http://maps.lantmateriet.se/pbr/wms/v1.1?request=GetCapabilities&version=1.1.1
URI test http://maps-ver.lantmateriet.se/pbr/wms/v1.1?request=GetCapabilities&version=1.1.1
URI info http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Visningstjanster/
URI descriptor http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodatatjanster/produktbeskrivningar/pb_pbr_visn_v1.1_1.3.pdf
URI schema
Created 2013-06-18
Last updated 2016-03-30
Organization
Organization name Lantmäteriet
E-mail kundcenter@lm.se
ContactsThere are no contacts associated with this service.
Service protocols
WMS
WMS