RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Indexfallrapportering
Description Inrapportering av indexfall för anmälningspliktiga djursjukdomar från externt system.
Conditions of use Avtal krävs
Current state I drift
Keywords Djursjukdomar
Availability I stort sett 24 h
Service version 2.0
Authentication Certifikat och IPnr
URI .
URI test
URI info
URI descriptor
URI schema
Created 2013-06-20
Last updated 2013-06-20
Organization
Organization name Jordbruksverket
E-mail jordbruksverket@jordbruksverket.se
Contacts
Role
Name
Telephone
E-mail
Systemförvaltare
Helen Möller
Helen.Moller@jordbruksverket.se
Service protocols
SOAP
SOAP