RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Produktionsplatsprenumeration 1.0
Description Tjänster levererar förändringar som skett på produktionsplatser (med dess djurhållare/djurinnehavare), förflyttningshändelser (får, getter och grisar), djurindivider med djurindivider (i dagsläget nötdjur med händelser) och slakthändelser.
Conditions of use Avtal krävs
Current state I drift
Keywords PPN, produktionsplats
Availability
Service version 1.0.0
Authentication Certifikat och IPnr
URI .
URI test
URI info
URI descriptor
URI schema
Created 2013-06-24
Last updated 2013-06-24
Organization
Organization name Jordbruksverket
E-mail jordbruksverket@jordbruksverket.se
Contacts
Role
Name
Telephone
E-mail
Systemförvaltare
Jeanette Mikhael
sf_smittan@jordbruksverket.se
Service protocols
Fil, Schemalagd, Https
Fil, Schemalagd, Https