RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Prenumeration
Description Här beställer du prenumerationer (bevakningar) på information ur Bolagsverkets register. Du betalar via faktura. Handlingarna levereras per post. Årsredovisningar levereras bara via e-post.
Conditions of use Enligt personuppgiftslagen (PUL) måste du berätta vad du ska använda uppgifterna till.
Current state I drift
Keywords Prenumerationer, bevakningar, geografiskt område, län, kommun, postnummer, registreringsdatum
Availability 24 h
Service version D20130529_SVN001715_B0006_REL20130601
Authentication
URI http://www.bolagsverket.se/be/sok/bestallning/prenumeration-1.3528
URI test
URI info http://www.bolagsverket.se/be/sok/prenumerationer-1.4466
URI descriptor
URI schema
Created 2013-06-27
Last updated 2013-06-27
Organization
Organization name Bolagsverket
E-mail bolagsverket@bolagsverket.se
Contacts
Role
Name
Telephone
E-mail
Enhetschef
Mary Norell
076-115 86 77
mary.norell@bolagsverket.se
Service protocolsThere are no protocols associated with this service.