RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name PoIT
Description Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) är ett officiellt kungörelseorgan på Internet. PoIT innehåller kungörelser från myndigheter och andra som enligt lag eller förordning ska kungöra i PoIT för att information ska komma till allmänhetens kännedom. I PoIT kungörs också sådant som regleras av bolagsordning, stadgar eller liknande förordnande.
Conditions of use För att kungöra i Post- och Inrikes Tidningar måste företaget eller myndigheten först bli kund. Varje kund kan anmäla en eller flera användare som har rätt att registrera kungörelser för kundens räkning. Du registrerar kund och användare i anmälningsformuläret nedan. I och med registreringen skickas ett e-postmeddelande med användarnamn och lösenord till användarna. Dessutom skickas en bekräftelse till kunden. Därefter kan användarna logga in i webbtjänsten.
Current state I drift
Keywords kungörelse-id, företagsregister, familjerätt, bodelning, förvaltarskap, konkurs, skuldsanering
Availability 24 h
Service version 1.9.2
Authentication Användarnamn och lösenord, e-leg
URI https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikStartIn.do
URI test
URI info http://bolagsverket.se/om/oss/etjanster/poit-1.2151
URI descriptor
URI schema
Created 2013-06-27
Last updated 2013-06-27
Organization
Organization name Bolagsverket
E-mail bolagsverket@bolagsverket.se
Contacts
Role
Name
Telephone
E-mail
Enhetschef
Mary Norell
076-115 86 77
mary.norell@bolagsverket.se
Service protocolsThere are no protocols associated with this service.