RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in
Description Se information om och betala ärenden hos Bolagsverket. För aktiebolag kan du se när senaste årsredovisningen eller delårsrapporten kommit in till Bolagsverket och om den är godkänd. Du kan få information om pågående ärenden eller det senast registrerade ärendet för ett företag och den senast inkomna årsredovisningen eller delårsrapporten för aktiebolag. Du kan söka på organisationsnummer, ärendenummer eller id-/kvittensnummer. Om du har ett pågående ärende hos Bolagsverket kan du betala det direkt i tjänsten.
Conditions of use
Current state I drift
Keywords Söka, ärende, årsredovisning, organisationsnummer, ärendenummer, id-/kvittensnummer, personnummer
Availability 24 h
Service version 1.2.2
Authentication
URI https://sokarende.bolagsverket.se/mia/
URI test
URI info http://bolagsverket.se/om/oss/etjanster/soka-1.1785
URI descriptor
URI schema
Created 2013-06-27
Last updated 2013-06-27
Organization
Organization name Bolagsverket
E-mail bolagsverket@bolagsverket.se
Contacts
Role
Name
Telephone
E-mail
Enhetschef
Mary Norell
076-115 86 77
mary.norell@bolagsverket.se
Service protocolsThere are no protocols associated with this service.