RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Mina meddelande
Description På minameddelanden.se kan du som företagare skaffa ett konto för att få meddelanden via e-post och sms när Bolagsverket har tagit emot ett ärende eller en komplettering för ditt företag eller tagit emot och godkänt en årsredovisning eller delårsrapport för ditt aktiebolag. Syftet är att uppmärksamma dig i tid när något händer i ditt företag, för att minimera risken för bolagskapning. Mina meddelanden är en myndighetsgemensam tjänst som förmedlar elektroniska meddelanden från myndigheter till privatpersoner och företag. Sekretessbelagda meddelanden skickas till din säkra e-brevlåda. När du fått ett meddelande får du en avisering via e-post och/eller sms att du kan logga in i din säkra e-brevlåda och läsa meddelandet.
Conditions of use http://minameddelanden.se/anvandarvillkor.4.71004e4c133e23bf6db800082931.html
Current state I drift
Keywords Myndighetsgemensam, elektroniska meddelanden, e-brevlåda, avisering, e-post, sms, e-legitimation
Availability 24 h
Service version .
Authentication e-legitimation
URI http://minameddelanden.se/
URI test
URI info http://minameddelanden.se/omminameddelanden.4.71004e4c133e23bf6db800082727.html
URI descriptor
URI schema
Created 2013-06-27
Last updated 2013-07-16
Organization
Organization name Bolagsverket
E-mail bolagsverket@bolagsverket.se
Contacts
Role
Name
Telephone
E-mail
Enhetschef
Mary Norell
076-115 86 77
mary.norell@bolagsverket.se
Service protocolsThere are no protocols associated with this service.