RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Företagsärenden för ombud
Description Här kan du: •skapa lagerbolag •ombilda lagerbolag till privata aktiebolag •skapa privata aktiebolag •ändra företagsnamn, bolagsordning, företrädare, revisor och adress i privata aktiebolag •se saldo och transaktioner på ditt depositionskonto
Conditions of use http://www.bolagsverket.se/polopoly_fs/1.7708!/Menu/general/column-content/file/avtal_ombud_2.1.pdf
Current state I drift
Keywords Bilda lagerbolag, ombilda lagerbolag, nybildning av privat aktiebolag, ändra aktiebolag, bankintyg
Availability 24 h
Service version 3.17.1
Authentication e-legitimation
URI https://ombud.bolagsverket.se/ffo/LoggaIn.do
URI test
URI info http://www.bolagsverket.se/hjalp/ombud/tjanst/index.html
URI descriptor
URI schema
Created 2013-06-27
Last updated 2013-07-16
Organization
Organization name Bolagsverket
E-mail bolagsverket@bolagsverket.se
Contacts
Role
Name
Telephone
E-mail
Enhetschef
Mary Norell
076-115 86 77
mary.norell@bolagsverket.se
Service protocolsThere are no protocols associated with this service.