RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Registrera företag
Description Här kan du kan registrera: •aktiebolag •enskild näringsverksamhet •handelsbolag och kommanditbolag •ekonomisk förening och bostadsrättsförening anmäla ändringar
Conditions of use
Current state I drift
Keywords Registrera, ändra, driva, starta, avveckla, verksamt
Availability 24 h
Service version 4.8.8
Authentication e-legitimation
URI https://www.verksamt.se/
URI test
URI info https://www.verksamt.se/om-verksamt
URI descriptor
URI schema
Created 2013-06-27
Last updated 2013-06-27
Organization
Organization name Bolagsverket
E-mail bolagsverket@bolagsverket.se
Contacts
Role
Name
Telephone
E-mail
Enhetschef
Mary Norell
076-115 86 77
mary.norell@bolagsverket.se
Service protocolsThere are no protocols associated with this service.