RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn Samfällighetsförening Direkt
Beskrivning Tjänsten innehåller information om samfällighetsföreningar ur samfällighetsföreningsregistret. Samfällighetsföreningsregistret innehåller information om •Typ av förening: samfällighetsförening, vägförening, vägsamfällighet eller förening enligt lagen om gemensamhetsanläggning •Namn på förening, organisationsnummer eller länskod •Namn och adressuppgifter för styrelsemedlemmar •Uppgifter om vad föreningen förvaltar t.ex. vägar, vattenförsörjning, avloppsanläggning, grönområden, bad- och/eller båtanläggning. Samfällighetsföreningsregistret har vissa kopplingar till fastighetsregistret men ingår formellt inte i det. Aktualitet Aktualiteten på informationen varierar eftersom föreningarna själva ska anmäla förändringar i stadgar, styrelsesammansättning med mera till Lantmäteriet. Datum för föreningsstämman införs i registret tillsammans med uppgifter om den nya styrelsen eller andra uppgifter.
Villkor för nyttjande Avtal och ändamålsprövning krävs
Status i drift
Nyckelord samfällighet, ägande, anläggning
Tillgänglighet "Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/"
Tjänstens version v1.1.0
Inloggning och behörighet http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestall-geodata/Bestall-geodatatjanster/
URI http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/samfallighetsforening/v1.1/samfallighetsforening-1.1.0.wsdl
URI test http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/samfallighetsforening/v1.1/samfallighetsforening-1.1.0-ver.wsdl
URI info http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Fastighetsinformation-Direkt/#faq:Samfallighetsforening-Direkt
URI deskriptor http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Fastighetsinformation-Direkt/#faq:Samfallighetsforening-Direkt
URI schema http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/samfallighetsf
Skapades 2013-09-05
Senaste uppdaterad 2016-01-27
Organisation
Organisations namn Lantmäteriet
E-post kundcenter@lm.se
KontakterDet finns inga kontakter associerade med denna tjänst
Kommunikationsprotokoll
SOAP
SOAP
XML/GML
XML/GML