RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Samfällighetsförening Direkt
Description Tjänsten innehåller information om samfällighetsföreningar ur samfällighetsföreningsregistret. Samfällighetsföreningsregistret innehåller information om •Typ av förening: samfällighetsförening, vägförening, vägsamfällighet eller förening enligt lagen om gemensamhetsanläggning •Namn på förening, organisationsnummer eller länskod •Namn och adressuppgifter för styrelsemedlemmar •Uppgifter om vad föreningen förvaltar t.ex. vägar, vattenförsörjning, avloppsanläggning, grönområden, bad- och/eller båtanläggning. Samfällighetsföreningsregistret har vissa kopplingar till fastighetsregistret men ingår formellt inte i det. Aktualitet Aktualiteten på informationen varierar eftersom föreningarna själva ska anmäla förändringar i stadgar, styrelsesammansättning med mera till Lantmäteriet. Datum för föreningsstämman införs i registret tillsammans med uppgifter om den nya styrelsen eller andra uppgifter.
Conditions of use Avtal och ändamålsprövning krävs
Current state i drift
Keywords samfällighet, ägande, anläggning
Availability "Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/"
Service version v1.1.0
Authentication http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestall-geodata/Bestall-geodatatjanster/
URI http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/samfallighetsforening/v1.1/samfallighetsforening-1.1.0.wsdl
URI test http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/samfallighetsforening/v1.1/samfallighetsforening-1.1.0-ver.wsdl
URI info http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Fastighetsinformation-Direkt/#faq:Samfallighetsforening-Direkt
URI descriptor http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Fastighetsinformation-Direkt/#faq:Samfallighetsforening-Direkt
URI schema http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/samfallighetsf
Created 2013-09-05
Last updated 2016-01-27
Organization
Organization name Lantmäteriet
E-mail kundcenter@lm.se
ContactsThere are no contacts associated with this service.
Service protocols
SOAP
SOAP
XML/GML
XML/GML