RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Beskattningsuppgifter
Description Tjänsten Beskattningsuppgifter är en tjänst för kommunernas socialnämnder där de kan hämta vissa uppgifter som behövs i handläggningen av biståndsärenden. Uppgifter som lämnas ut i tjänsten är fullständiga namnuppgifter, summa inktäkt av kapital eller överskott av kapital, överskjutande skatt och datum för återbetalning.
Conditions of use Endast för kommunernas socialnämnder i enligthet med "Förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)
Current state I drift
Keywords Beskattningsuppgifter, intäkt av kapital, överskott av kapital, överskjutande skatt
Availability Tjänsten är öppen vardagar 07 – 20. Servicetiden (teknisk support) är vardagar 07 – 17. Övrigt tid så är tjänsten tillgänglig när det inte pågår uppdateringar i källsystemen.
Service version 1.0
Authentication Tjänsten kräver servercertifikat från Steria
URI https://shs.skatteverket.se:11288/mt (SHS), https://www5.skatteverket.se/webservice/BeskattningWSService/v1 (Webbtjänst)
URI test https://shs.skatteverket.se:11288/mt (SHS), https://notarealhost.skatteverket.se/webservice/BeskattningWSService/v1 (Webbtjänst)
URI info http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/formyndigheterkommuner/beskattningsuppgifter.4.64a656d113f4c7597012bcc.html
URI descriptor http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/formyndigheterkommuner/beskattningsuppgifter.4.64a656d113f4c7597012bcc.html
URI schema http://www.skatteverket.se/download/18.64a656d113f4c7597012b1e/1376049462913/BeskattningWSService_schema.xsd
Created 2013-09-05
Last updated 2013-09-05
Organization
Organization name Skatteverket
E-mail huvudkontoret@skatteverket.se
Contacts
Role
Name
Telephone
E-mail
it
. .
elsie.it@skatteverket.se
Service protocols
SOAP
SOAP
SHS
SHS