RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn Beskattningsuppgifter
Beskrivning Tjänsten Beskattningsuppgifter är en tjänst för kommunernas socialnämnder där de kan hämta vissa uppgifter som behövs i handläggningen av biståndsärenden. Uppgifter som lämnas ut i tjänsten är fullständiga namnuppgifter, summa inktäkt av kapital eller överskott av kapital, överskjutande skatt och datum för återbetalning.
Villkor för nyttjande Endast för kommunernas socialnämnder i enligthet med "Förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)
Status I drift
Nyckelord Beskattningsuppgifter, intäkt av kapital, överskott av kapital, överskjutande skatt
Tillgänglighet Tjänsten är öppen vardagar 07 – 20. Servicetiden (teknisk support) är vardagar 07 – 17. Övrigt tid så är tjänsten tillgänglig när det inte pågår uppdateringar i källsystemen.
Tjänstens version 1.0
Inloggning och behörighet Tjänsten kräver servercertifikat från Steria
URI https://shs.skatteverket.se:11288/mt (SHS), https://www5.skatteverket.se/webservice/BeskattningWSService/v1 (Webbtjänst)
URI test https://shs.skatteverket.se:11288/mt (SHS), https://notarealhost.skatteverket.se/webservice/BeskattningWSService/v1 (Webbtjänst)
URI info http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/formyndigheterkommuner/beskattningsuppgifter.4.64a656d113f4c7597012bcc.html
URI deskriptor http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/formyndigheterkommuner/beskattningsuppgifter.4.64a656d113f4c7597012bcc.html
URI schema http://www.skatteverket.se/download/18.64a656d113f4c7597012b1e/1376049462913/BeskattningWSService_schema.xsd
Skapades 2013-09-05
Senaste uppdaterad 2013-09-05
Organisation
Organisations namn Skatteverket
E-post huvudkontoret@skatteverket.se
Kontakter
Roll
Namn
Telefon
E-post
it
. .
elsie.it@skatteverket.se
Kommunikationsprotokoll
SOAP
SOAP
SHS
SHS