RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name E-transport
Description I tjänsten E-transport kan Skatteverket lämna ut uppgifter om taxerings- och beskattningsbeslut på medium för automatiserad behandling.
Conditions of use Endast för kommunala och statliga myndigheter, kreditupplysningsföretag och registrerade trossamfund. Närmare bestämmelser om behandling och utlämnande av uppgifter finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och i förordningen (2001:588) om behnadling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.
Current state I drift
Keywords Uppgifter om taxerings- och beskattningsbeslut
Availability Systemet är normalt öppet alla dagar dygnet runt. Underhåll och uppdateringar av systemet sker normalt under natten. Frågefil som lämnats in före kl 20.00, kan hämtas dagen efter.
Service version 1.0
Authentication Tjänsten kräver servercertifikat från Steria
URI .
URI test
URI info http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/etjanster/etransport.4.914a0a103599d40d58000807.html
URI descriptor
URI schema
Created 2013-09-05
Last updated 2013-09-05
Organization
Organization name Skatteverket
E-mail huvudkontoret@skatteverket.se
Contacts
Role
Name
Telephone
E-mail
support
support support
sevicecenter@skatteverket.se
Service protocols
SHS
SHS