RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name API för SSD
Description API för att göra uttag ur Sveriges Statistiska Databaser
Conditions of use Öppen tjänst för allmänheten. Villkor för tjänsten finns beskrivna på SCB:s webbplats.
Current state En version 1.0. Ev kommande releaser kommer informeras om på SCB:s webbplats.
Keywords
Availability Tjänsten är åtkomlig 24-7, support ges dock på dagtid.
Service version 1.0
Authentication Registrering behövs ej
URI http://api.scb.se/OV0104/v1/doris
URI test http://apitest.scb.intra/OV0104/v1/doris/sv/ssd
URI info http://api.scb.se/ - Redirectar till -> http://www.scb.se/api
URI descriptor
URI schema
Created 2013-10-02
Last updated 2014-04-01
Organization
Organization name Statistiska centralbyrån
E-mail
Contacts
Role
Name
Telephone
E-mail
Ägare
Lena Gustafsson
lena.gustafsson@scb.se
Service protocols
REST
REST