RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name STRADA - Inrapportering av olyckor i vägtransportsystemet från Polis och sjukvård.
Description STRADA är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Namnet är en förkortning av Swedish Traffic Accident Data Acquisition. STRADA bygger på uppgifter från två källor, polis och sjukvård. Polisen registrerar in trafikolyckor och denna registrering är rikstäckande i STRADA sedan årsskiftet 2003. Större delen av Sveriges akutsjukhus registrerar också in uppgifter om olyckor i vägtrafiken till informationssystemet.
Conditions of use http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/STRADA-informationssystem-for-olyckor-skador/Hur-far-man-tillgang-till-data-fran-STRADA/
Current state I drift
Keywords
Availability Dygnet runt
Service version 3.3.0
Authentication
URI .
URI test
URI info http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/STRADA-informationssystem-for-olyckor-skador/
URI descriptor
URI schema
Created 2013-12-03
Last updated 2013-12-03
Organization
Organization name Transportstyrelsen
E-mail kontakt@transportstyrelsen.se
Contacts
Role
Name
Telephone
E-mail
Förvaltningsledare
Stefan Johansson
010-49 558 60
stefan.johansson@transportstyrelsen.se
Service protocolsThere are no protocols associated with this service.