RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name dvsync-erecept
Description Tjänsten används för att skicka vidare e-recept från applikationen Vet@ Journal till Apoteken Service AB(ASAB) webbtjänst. När ett e-recept lämnas hos ASAB mottas en aperak innehållande meddelande om e-recept har accepterats eller avvisats
Conditions of use Tjänsten är en intern tjänst och används av veterinärer anställda av Distriktsveterinärerna. Åtkomst till tjänsten kräver identifiering av användare via smarta kort.
Current state Avveckling
Keywords erecept, veterinär, djur
Availability 24/7 365
Service version R_DVSYNC_1052
Authentication
URI URI Saknas
URI test
URI info
URI descriptor
URI schema
Created 2011-08-25
Last updated 2011-09-22
Organization
Organization name Jordbruksverket
E-mail jordbruksverket@jordbruksverket.se
Contacts
Role
Name
Telephone
E-mail
Systemförvaltare
Magnus Danielsson
070-3708688
magnus.danielsson@jordbruksverket.se
Service protocolsThere are no protocols associated with this service.