RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn dvsync-erecept
Beskrivning Tjänsten används för att skicka vidare e-recept från applikationen Vet@ Journal till Apoteken Service AB(ASAB) webbtjänst. När ett e-recept lämnas hos ASAB mottas en aperak innehållande meddelande om e-recept har accepterats eller avvisats
Villkor för nyttjande Tjänsten är en intern tjänst och används av veterinärer anställda av Distriktsveterinärerna. Åtkomst till tjänsten kräver identifiering av användare via smarta kort.
Status Avveckling
Nyckelord erecept, veterinär, djur
Tillgänglighet 24/7 365
Tjänstens version R_DVSYNC_1052
Inloggning och behörighet
URI URI Saknas
URI test
URI info
URI deskriptor
URI schema
Skapades 2011-08-25
Senaste uppdaterad 2011-09-22
Organisation
Organisations namn Jordbruksverket
E-post jordbruksverket@jordbruksverket.se
Kontakter
Roll
Namn
Telefon
E-post
Systemförvaltare
Magnus Danielsson
070-3708688
magnus.danielsson@jordbruksverket.se
KommunikationsprotokollDet finns inga kommunikationsprotokoll associerade med denna tjänst