RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name STRADA - Uttag av olycksdata gällande olyckor i vägtransportsystemet av olika aktörer som t.ex. land
Description STRADA är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Namnet är en förkortning av Swedish Traffic Accident Data Acquisition. STRADA bygger på uppgifter från två källor, polis och sjukvård. Polisen registrerar in trafikolyckor och denna registrering är rikstäckande i STRADA sedan årsskiftet 2003. Alla Sveriges akutsjukhus registrerar också in uppgifter om olyckor i vägtrafiken till informationssystemet. STRADA är ett så kallat GIS-baserat system, vilket innebär att man i hög utsträckning använder sig av ett kartverktyg som nyttjas såväl vid registrering som vid analys av skade- och olycksdata. Med stöd av informationen i STRADA kan bland annat landets väghållare m.fl. bedriva trafiksäkerhetsarbete på de platser där STRADA registrering sker. Statistiken får man fram genom ett verktyg, uttagswebben, som utvecklats för att stödja det lokala trafiksäkerhetsarbetet.
Conditions of use http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/STRADA-informationssystem-for-olyckor-skador/Hur-far-man-tillgang-till-data-fran-STRADA/
Current state I drift
Keywords
Availability Dygnet runt
Service version 3.3.0
Authentication
URI .
URI test
URI info http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/STRADA-informationssystem-for-olyckor-skador/
URI descriptor
URI schema
Created 2013-12-03
Last updated 2013-12-03
Organization
Organization name Transportstyrelsen
E-mail kontakt@transportstyrelsen.se
Contacts
Role
Name
Telephone
E-mail
Förvaltningsledare
Stefan Johansson
010-49 558 60
stefan.johansson@transportstyrelsen.se
Service protocolsThere are no protocols associated with this service.