RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Gränspunkt Direkt
Description Tjänsten ger tillgång till information från digitala registerkartan som är en del av Fastighetsregistret. Informationen innehåller gränspunkter med geometri (läge) och attribut som beskriver typ av markering, lägesnoggrannhet, markeringsläge samt beteckning. Tjänsten har två sökmöjligheter: • Hämta en eller flera gränspunkter med samtliga attribut genom att ange identiteten • Hitta referenser till gränspunkter med hjälp av geometri- eller beteckningsfilter. Referenserna kan sedan användas för att hämta fullständig information om gränspunkterna.
Conditions of use Avtal och ändamålsprövning krävs
Current state I drift
Keywords Fastighet, Gräns
Availability Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/
Service version v1
Authentication http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestall-geodata/Bestall-geodatatjanster/
URI http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/granspunkt/v1/granspunkt-1.0.0.wsdl
URI test http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/granspunkt/v1/granspunkt-1.0.0-ver.wsdl
URI info http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Direktatkomsttjanster-/#faq:Granspunkt-Direkt-
URI descriptor http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Direktatkomsttjanster-/#faq:Granspunkt-Direkt-
URI schema http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/granspunkt/v1
Created 2014-01-17
Last updated 2016-01-27
Organization
Organization name Lantmäteriet
E-mail kundcenter@lm.se
ContactsThere are no contacts associated with this service.
Service protocols
SOAP
SOAP
XML/GML
XML/GML