RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn Gränspunkt Direkt
Beskrivning Tjänsten ger tillgång till information från digitala registerkartan som är en del av Fastighetsregistret. Informationen innehåller gränspunkter med geometri (läge) och attribut som beskriver typ av markering, lägesnoggrannhet, markeringsläge samt beteckning. Tjänsten har två sökmöjligheter: • Hämta en eller flera gränspunkter med samtliga attribut genom att ange identiteten • Hitta referenser till gränspunkter med hjälp av geometri- eller beteckningsfilter. Referenserna kan sedan användas för att hämta fullständig information om gränspunkterna.
Villkor för nyttjande Avtal och ändamålsprövning krävs
Status I drift
Nyckelord Fastighet, Gräns
Tillgänglighet Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/
Tjänstens version v1
Inloggning och behörighet http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestall-geodata/Bestall-geodatatjanster/
URI http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/granspunkt/v1/granspunkt-1.0.0.wsdl
URI test http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/granspunkt/v1/granspunkt-1.0.0-ver.wsdl
URI info http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Direktatkomsttjanster-/#faq:Granspunkt-Direkt-
URI deskriptor http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Direktatkomsttjanster-/#faq:Granspunkt-Direkt-
URI schema http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/granspunkt/v1
Skapades 2014-01-17
Senaste uppdaterad 2016-01-27
Organisation
Organisations namn Lantmäteriet
E-post kundcenter@lm.se
KontakterDet finns inga kontakter associerade med denna tjänst
Kommunikationsprotokoll
SOAP
SOAP
XML/GML
XML/GML