RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Djursjukdata
Description Används av privata veterinärer för insändande av textfiler med djursjukdata, dvs. förrättningsjournaler. (Möjlighet finns även att skicka in uppgifterna via blankett då de scannas i Söderhamn)
Conditions of use Veterinär legitimation, samt e-leg
Current state I drift
Keywords djursjukdata
Availability 24 timmar
Service version 1.0
Authentication
URI URI Saknas
URI test
URI info
URI descriptor
URI schema
Created 2011-08-25
Last updated 2011-09-22
Organization
Organization name Jordbruksverket
E-mail jordbruksverket@jordbruksverket.se
Contacts
Role
Name
Telephone
E-mail
Systemförvaltare
Gunilla Henriksson
036-156273
gunilla.henriksson@jordbruksverket.se
Service protocolsThere are no protocols associated with this service.