RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn Djursjukdata
Beskrivning Används av privata veterinärer för insändande av textfiler med djursjukdata, dvs. förrättningsjournaler. (Möjlighet finns även att skicka in uppgifterna via blankett då de scannas i Söderhamn)
Villkor för nyttjande Veterinär legitimation, samt e-leg
Status I drift
Nyckelord djursjukdata
Tillgänglighet 24 timmar
Tjänstens version 1.0
Inloggning och behörighet
URI URI Saknas
URI test
URI info
URI deskriptor
URI schema
Skapades 2011-08-25
Senaste uppdaterad 2011-09-22
Organisation
Organisations namn Jordbruksverket
E-post jordbruksverket@jordbruksverket.se
Kontakter
Roll
Namn
Telefon
E-post
Systemförvaltare
Gunilla Henriksson
036-156273
gunilla.henriksson@jordbruksverket.se
KommunikationsprotokollDet finns inga kommunikationsprotokoll associerade med denna tjänst