RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Sök körkortsuppgifter
Description Tjänst som används för att kontrollera om ett körkort är giltigt. Som inparameter anges körkortsinnehavarens personnummer och datum då körkortet upphör att gälla.
Conditions of use Tjänsten tillhandahålls till användare vilken medges sådan direktåtkomst som avses i 8 § i lagen (2001:558) om vägtrafikregister.
Current state I drift
Keywords Körkort, giltighet, kontroll, behörighet
Availability Tjänsten finns tillgänglig dygnet runt alla dagar förutom vid förannonserade servicefönster 1 gång per månad
Service version .
Authentication Lämnas efter godkänd ansökan
URI Lämnas efter godkänd ansökan
URI test Lämnas efter godkänd ansökan
URI info http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Vagtrafikregistret/Direktanmal-och-sok-i-vagtrafikregistret/Ansok-om-att-soka-uppgifter-i-vagtrafikregistret/Vem-kan-ansluta-sig/
URI descriptor Lämnas efter godkänd ansökan
URI schema Lämnas efter godkänd ansökan
Created 2014-03-27
Last updated 2014-03-27
Organization
Organization name Transportstyrelsen
E-mail kontakt@transportstyrelsen.se
Contacts
Role
Name
Telephone
E-mail
.
. .
.
kontakt@transportstyrelsen.se
Service protocols
SOAP
SOAP