RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name DAWA DSD (djursjukdata)
Description Applikation som via fasta rapporter med vissa urvalsmöjligheter visar den djursjukdata som samtliga veterinärer har skickat in till Jordbruksverket. Distriktsveterinärerna via synkning från Vet@Journal och privatveterinärer via blanketter eller textfiler (e-tjänsten Djursjukdata).
Conditions of use Behörighetsstyrt: Veterinär - ser sin egen inrapporterade data, länsveterinär - ser djursjukdata i sitt län, internt jordbruksverket
Current state I drift
Keywords djursjukdata
Availability I stort sett dygnet runt
Service version 1.0
Authentication
URI URI Saknas
URI test
URI info
URI descriptor
URI schema
Created 2011-08-31
Last updated 2011-09-22
Organization
Organization name Jordbruksverket
E-mail jordbruksverket@jordbruksverket.se
Contacts
Role
Name
Telephone
E-mail
Systemförvaltare
Gunilla Henriksson
036-156273
gunilla.henriksson@jordbruksverket.se
Service protocolsThere are no protocols associated with this service.