RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn DAWA DSD (djursjukdata)
Beskrivning Applikation som via fasta rapporter med vissa urvalsmöjligheter visar den djursjukdata som samtliga veterinärer har skickat in till Jordbruksverket. Distriktsveterinärerna via synkning från Vet@Journal och privatveterinärer via blanketter eller textfiler (e-tjänsten Djursjukdata).
Villkor för nyttjande Behörighetsstyrt: Veterinär - ser sin egen inrapporterade data, länsveterinär - ser djursjukdata i sitt län, internt jordbruksverket
Status I drift
Nyckelord djursjukdata
Tillgänglighet I stort sett dygnet runt
Tjänstens version 1.0
Inloggning och behörighet
URI URI Saknas
URI test
URI info
URI deskriptor
URI schema
Skapades 2011-08-31
Senaste uppdaterad 2011-09-22
Organisation
Organisations namn Jordbruksverket
E-post jordbruksverket@jordbruksverket.se
Kontakter
Roll
Namn
Telefon
E-post
Systemförvaltare
Gunilla Henriksson
036-156273
gunilla.henriksson@jordbruksverket.se
KommunikationsprotokollDet finns inga kommunikationsprotokoll associerade med denna tjänst