RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name AFLI, Arbetsförmedlingen levererar information
Description AFLI är en elektronisk kanal för uppgiftsutlämnande från Arbetsförmedlingen. AFLI har som uppgift att sända individrelaterade uppgifter från Arbetsförmedlingen till mottagare som har rätt att få ta del av dem Tjänstens utlämnande på medium för automatiserad behandling sker med stöd av ”lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten”. Tjänsten är synkron och kan leverera uppgifter för en person per fråga. Tjänsten anger också anledningen till saknade uppgifter.
Conditions of use I dagsläget så erbjuds tjänsten till handläggare inom ekonomiskt försörjningsstöd hos kommuner. Avtal tecknas mellan Arbetsförmedlingen och kommun.
Current state I drift
Keywords Ekonomiskt försörjningsstöd, ArbetssokandeInfo,
Availability Tillgängligt 24/7 till 99,9 % under vardagar. Maxtid (stopptid) 9 timmar per år. Möjlighet till Servicefönster 1 helg per kvartal. Underliggande system som AFLI hämtar information ifrån kan ha ytterligare begränsningar i åtkomst.
Service version 1.0
Authentication Tjänsten kräver servercertifikat från Steria
URI .
URI test
URI info http://www.arbetsformedlingen.se/afli
URI descriptor
URI schema
Created 2014-06-10
Last updated 2014-06-10
Organization
Organization name Arbetsförmedlingen
E-mail
Contacts
Role
Name
Telephone
E-mail
Projektledare
Hans Ahlqvist
010-488 33 24
hans.ahlqvist@arbetsformedlingen.se
Service protocols
SOAP
SOAP