RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn AFLI, Arbetsförmedlingen levererar information
Beskrivning AFLI är en elektronisk kanal för uppgiftsutlämnande från Arbetsförmedlingen. AFLI har som uppgift att sända individrelaterade uppgifter från Arbetsförmedlingen till mottagare som har rätt att få ta del av dem Tjänstens utlämnande på medium för automatiserad behandling sker med stöd av ”lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten”. Tjänsten är synkron och kan leverera uppgifter för en person per fråga. Tjänsten anger också anledningen till saknade uppgifter.
Villkor för nyttjande I dagsläget så erbjuds tjänsten till handläggare inom ekonomiskt försörjningsstöd hos kommuner. Avtal tecknas mellan Arbetsförmedlingen och kommun.
Status I drift
Nyckelord Ekonomiskt försörjningsstöd, ArbetssokandeInfo,
Tillgänglighet Tillgängligt 24/7 till 99,9 % under vardagar. Maxtid (stopptid) 9 timmar per år. Möjlighet till Servicefönster 1 helg per kvartal. Underliggande system som AFLI hämtar information ifrån kan ha ytterligare begränsningar i åtkomst.
Tjänstens version 1.0
Inloggning och behörighet Tjänsten kräver servercertifikat från Steria
URI .
URI test
URI info http://www.arbetsformedlingen.se/afli
URI deskriptor
URI schema
Skapades 2014-06-10
Senaste uppdaterad 2014-06-10
Organisation
Organisations namn Arbetsförmedlingen
E-post
Kontakter
Roll
Namn
Telefon
E-post
Projektledare
Hans Ahlqvist
010-488 33 24
hans.ahlqvist@arbetsformedlingen.se
Kommunikationsprotokoll
SOAP
SOAP