RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Parkeringsanmärkning
Description 1. Presentation av bild på parkeringsanmärkning som finns knutet till OCR-nummer. Sökning sker med OCR-nummer som inparameter. 2.Undanröjning av en P-anmärkning. Operationen tar in ett komplett OCR-nummer som identitet på den P-anmärkning som ska undanröjas. Om angivet OCR-nummer har felaktigt format eller om det inte finns någon (icke-undanröjd) P-anmärkning med angivet OCR-nummer i P-anmärkningssystemet så returneras ett fel tillbaka till anropande system. 3.Parkeringsanmärkningsinformation (2 sökmöjligheter) 4. En webbtjänst dit handatorsystemen kan skicka information om utfärdade p-anmärkningar och begära uppföljning
Conditions of use Kommuner som beslutat att ansluta sig till Transportstyrelsens uppdrag att driva in parkeringsanmärkningsavgifter.
Current state Tjänsten kommer att vara tillgänglig fr.o.m. december 2014
Keywords Parkeringsanmärkning
Availability Tjänster finns tillgängliga dygnet runt alla dagar förutom föranonserade servicefönster en gång per månad.
Service version 1.0
Authentication Lämnas efter godkänd ansökan
URI .
URI test
URI info
URI descriptor
URI schema
Created 2014-09-15
Last updated 2014-09-15
Organization
Organization name Transportstyrelsen
E-mail kontakt@transportstyrelsen.se
ContactsThere are no contacts associated with this service.
Service protocolsThere are no protocols associated with this service.