RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Arbetsförmedlingens kontor
Description Tjänst som tillhandahåller kontaktinformation om Arbetsförmedlingens kontor. Sök efter kontor i ett län, se öppettider, adress, telefon etc.
Conditions of use Se Kontaktinformation till arbetsförmedlingarna under http://www.arbetsformedlingen.se/psidata
Current state I drift
Keywords Arbetsförmedlingskontor
Availability 24/7/365
Service version Se http://api.arbetsformedlingen.se/af/v0/formedling/version
Authentication Behövs ej
URI http://api.arbetsformedlingen.se/af/v0/arbetsformedling
URI test
URI info Se Kontaktinformation till arbetsförmedlingarna under http://www.arbetsformedlingen.se/psidata
URI descriptor
URI schema
Created 2014-11-06
Last updated 2014-11-06
Organization
Organization name Arbetsförmedlingen
E-mail
ContactsThere are no contacts associated with this service.
Service protocols
REST
REST
json
json
XML
XML