RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Topografisk webbkarta Visning
Description Tjänsten ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartinformationen visas med en harmoniserad kartografi mellan skalorna. Tjänsten innehåller ett skikt med topografisk kartinformation och ett skikt som presenterar den topografiska kartinformationen i en nedtonad variant. Aktualitet Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå. • Skalområden upp till 1:20 000 uppdateras minst dygnsvis. • Skalområden över 1:20 000 uppdateras minst kvartalsvis.
Conditions of use Avtal krävs
Current state I drift
Keywords kartor, geografi
Availability Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/
Service version 1.1.1
Authentication http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestall-geodata/Bestall-geodatatjanster/
URI http://maps.lantmateriet.se/topowebb-skikt/wms/v1.1?request=GetCapabilities&version=1.1.1
URI test http://maps-ver.lantmateriet.se/topowebb-skikt/wms/v1.1?request=GetCapabilities&version=1.1.1
URI info http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Visningstjanster/
URI descriptor http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodatatjanster/tekn_beskrivningar/tb_twkvisningskiktindelad_v1.1.pdf
URI schema
Created 2011-09-01
Last updated 2016-01-28
Organization
Organization name Lantmäteriet
E-mail kundcenter@lm.se
ContactsThere are no contacts associated with this service.
Service protocols
WMS
WMS
http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Geodataprodukter/Geodatatjanster-1/Visn
http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Geodataprodukter/Geodatatjanster-1/Visningstjanster-for-kartor-och-bilder1/Teknisk-beskrivning/