RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Anmälan till vägtrafikregistret
Description Anmälan sker med registreringsnummer som inparameter. Det finns möjlighet att anmäla diverse förändringar på fordon i VTR. Det kan handla om ägarbyte, påställning, avställning , avregistering och efterkontroll hos verkstad.
Conditions of use Tjänsten tillhandahålls via, en av Transportstyrelsen godkänd, informationsförmedlare, till användare vilken medges sådan direktåtkomst som avses i 8 § i lagen (2001:558) om vägtrafikregister.
Current state I drift
Keywords
Availability
Service version 1.0
Authentication
URI Lämnas efter godkänd ansökan
URI test Lämnas efter godkänd ansökan
URI info http://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Vagtrafikregistret/Direktanmal-och-sok-i-vagtrafikregistret/Ansok-om-direktanmalan-till-vagtrafikregistret/
URI descriptor Lämnas efter godkänd ansökan
URI schema Lämnas efter godkänd ansökan
Created 2015-04-21
Last updated 2015-04-21
Organization
Organization name Transportstyrelsen
E-mail kontakt@transportstyrelsen.se
ContactsThere are no contacts associated with this service.
Service protocolsThere are no protocols associated with this service.